Pakalpojumi

Lai varētu garantēt mūsu klientiem kvalitatīvu servisu, mēs vadāmies pēc šādiem principiem:

 • Respektēt un aizstāvēt Jūsu intereses.
 • Paskaidrot katru procesa posmu, vienmēr Jūs informēt par notiekošo, palīdzēt Jums pieņemt labāko lēmumu.
 • Konsultēties ar Jums, lai izprastu Jūsu vajadzības, ņemot vērā Jūsu vēlmes piedāvāt Jums eksperta padomu.
 • Piedāvāt Jums vairākas izvēles iespējas, lai kur tas būtu - pilsētā, pie jūras vai laukos.
 • Piedāvāt Jums risinājumu jebkurai problēmai saistītai ar nekustamo īpašumu.
 • Augstu vērtēt Jūsu laiku un piedāvāt risinājumus ātri.
 • Organizēt izbraucienus, lai apskatītu interesējošos nekustamos īpašumus.
 • Sniegt Jums patiesu informāciju par nekustamā īpašuma stāvokli.
 • Garantēt Jums nekustamā īpašuma reālo tirgus cenu.
 • Konsultēties ar Jums, un sagatavot visus nepieciešamos dokumentus darījuma veikšanai.
 • Piedāvāt Jums arī citu ar nekustamo īpašumu saistītu profesionāļu palīdzību- juristu, mērnieku, vērtētāju u.t.t.

Mūsu pakalpojumi:

 • Īpašumu dokumentācijas noformēšana
 • Konsultācijas un tirgus analīze
 • Apsaimniekošana
 • Īpašuma pirkšana / pārdošana
 • Īpašumu attīstība un Projektu realizācija
 • Vērtēšana
 • Juridiskie pakalpojumi