Jānis Jansons

Tel.+371 26378360

Juridiskie pakalpojumi

 • Īpašumtiesību:
  • Sakārtošana;
  • Atjaunošana;
  • Reģistrēšana.
 • Mantošanas lietu kārtošana.
 • Pārstāvība:
  • Valsts pārvaldes iestādēs;
  • Notariātā;
  • Tiesās.