Kristiāns Lisovskis

Tel.+371 26557356

Apsaimniekošana

Veicam kompleksu īpašumu apsaimniekošanas darbu, tas ir, ar namu un biroju ēku apsaimniekošanu saistīto pasākumu plānošana, organizēšana un uzraudzība, tajā skaitā lietvedība un grāmatvedības uzskaites nodrošināšana pilnvaru ietvaros.

 • Ēkas saimnieciskās darbības organizēšana:
  • biznesa plāna/saimnieciskā plāna izstrāde;
  • ēkā nepieciešamo pakalpojumu organizēšana;
  • finanšu uzskaites organizēšana;
  • saimnieciskās darbības rezultātu analīze;
  • nama īres/nomas stratēģijas sagatavošana;
  • darbs ar īrniekiem (property management);
  • inženiertīklu apkope un uzturēšana;
  • ēku apkope un uzraudzība;
  • drošības un apsardzes nodrošināšana;
  • telpu un teritorijas uzkopšana;
  • atkritumu izvešana;
  • deratizācija;
  • klientu menedžmenta pakalpojumi.
 • Zemes īpašumu un meža apsaimniekošana.

 

Mēs apsaimniekojam klientu zemes īpašumus (mežistrādes darbi, saimnieciskie darbi, koksnes realizācija u.tml.), ievērojot izstrādāto stratēģisko un apsaimniekošanas plānu.